Sannolik guldfisk i dammen

Annons
Här skedde den senaste iakttagelsen av den sannolika fisken.
Här skedde den senaste iakttagelsen av den sannolika fisken.

Vanligtvis välunderrättade men inte helt av varandra oberoende källor rapporterar att en röd fisk siktats i dammen.

Trovärdigheten i vittnesmålen stärks av att observatörerna vid tillfället enligt egen utsago inte kände till att guldfisk planterats ut i dammen.

Vet du mer?
Tipsa Fstvs

Annons

Annons

Kommentera