Komihåglista

Bara så jag kommer ihåg vad jag ska göra nästa odlingssäsong: Provodling av örter. Så gröngödsling på färdig mark. Provodling av amerikanska blåbär. Örtodling för hushållet. Tobaksodling för hushållet. Plantera 100 masurbjörkar. Gräva diken. Gräva damm.