Mina ogräs: Skräppa

Det finns flera varianter av skräppa och de vanligaste är krusskräppa, gårdsskräppa och tomtskräppa. I alla praktiska avseenden kan de behandlas på samma sätt: De ska bort! Skräppan är en platsbunden perenn som främst sprids med frö. En planta som tillåts etablera sig kan växa upp och producera frön redan samma höst och fortsätta med […]