30 kg honung slungad

Så var det dags att köra en vända med bina igen. 30 kg honung blev resultatet. Har en del kvar att skatta men det gick lite vilt till så jag fick avvakta. Problemet med att skörda honung i slutet på sommaren är att bina är mer protektionistiska. De har tidigare alltid varit fromma men idag […]