Vårda din vinterväg

Långt ifrån alla vägar plogas. Så långt har vägen till gården klarat sig bra, men man får sköta om den. – Man har den väg man förtjänar, som en av mina grannar sa. Och det är inte särskilt komplicerat att hålla den i form. Man ska bara tänka på att inte köra i gamla hjulspår. […]