Kan det vara en gulsparv?

Vis av tidigare felbedömningar överlåtar jag åt mina mer begåvade fågelvänner att bedöma vad det här kan vara för en liten gynnare. Har en liten grupp med nya besökare vid fågelbordet. Det här en lite skyggare sort och sitter helst kvar i buskarna tills talgoxar och blåmesar visat att maten är säker. Fick bläddra en […]