Veden huggen

För ett par veckor sedan sågade jag upp stockarna och nu är veden kluven. I år är jag ute i lite bättre tid än tidigare år. Vedhuggning är både slitsamt och avkopplande. Fysisk aktivitet utan någon tankeverksamhet. Samtidigt som högen med kubbar minskar växer högen med ved bakom mig. Det kändes lite i ryggen emellanåt, men då […]