Det ligger ett grönt skimmer över åkern

För drygt två veckor sedan var det äntligen dags för sådd. Och nu är det dags för uppkomst. Ett grönt skimmer ligger över åkern – där saknas visserligen varken skräppa eller kvickrot – men jag har förhoppningar att det till större delen kommer att vara klöver och sötväppling. När min gröngödsling till slut sätter fart […]