Så städar man en brunn

Den gamla grävda brunnen här på gården har varit sorgligt försummad. Eftersom jag har en djupborrad brunn med i stort sett obegränsdag vattentillgång har jag inte ens öppnat locket på min gamla brunn. Men nu har den dragit vinstlotten i aktivitetslotteriet. Det var inte utan viss spänning som vi lyfte på locket. Eller försökte. Det visade sig […]