Det fick bli en paketlösning

Marken bortom dammen, eller skuggfältet som jag kallar det, var mer sankmark än åker och hade en del gamla stubbar och rötter. Innan grävaren spred ut det han grävde upp ur dammen så drog han ihop en hel del av matjorden till en hög. Där ligger nu en blandning av jord, ogräs och rötter. Målet […]