Det börjar se bra ut

Det blir långa dagar på fältet nu för att all sådd ska bli klar. Och såna dagar är det inte lika självklart att hitta något att blogga om. Det blir lite enahanda. Fräsa femtio meter, kratta, plocka sten, harva, så gräs och välta. Varje rad tar en dryg timma och emellanåt avundas jag dem som […]