Så får man upp en stor sten

Ett återkommande projekt när man odlar på moränjord är att det dyker upp stenar i marken. Mindre stenar är bara att samla ihop men när de når en viss storlek får man ta till redskap. Den här stenen presenterade sig som en liten näsa i jorden och eftersom den inte rörde sig när jag körde […]