Första nyhetssändningen från gården

Lokala nyheter lockar – och lokalare nyheter än så här är svårt att hitta. På försök har jag gjort en första nyhetssändning och om det slår väl ut blir det fler. Jag har jobbat med nyheter större delen av min karriär och då ska jag väl inte vara sämre än att jag täcker nyhetsutvecklingen här på […]

Flytta till landet – ekonomi

Att bli självförsörjande är en dröm för många som vill flytta till landet. Och jag är övertygad om att det går – men bara inom vissa områden. Vissa utgifter är svåra att komma ifrån. Du kan bli självförsörjande på mat: eget kött och egna grönsaker. Men det kräver en hel del planering och mycket arbete. Räkna […]