Mustascher av fårull mot rådjur?

Kampen mot skogens bestar fortsätter. De odlade delarna av gården är nu inhägnade. Men eftersom jag ännu inte har någon el i trådarna slinker ett och annat rådjur igenom. Så jag kompletterar med andra metoder – som fårull. Uppdatering: Ett halvår senare kan jag konstatera att fårullen är verkningslös. I varje fall min fårull och […]