En grusväg behöver underhållas

Våren är den känsligaste tiden för en grusväg. När snön smälter mättas vägen av vatten. Tjälen ligger fortfarande kvar i vägkroppen och hindrar vattnet från att rinna undan. Då gäller det att vara försiktig. När det började smälta undan satte vi upp 4-tonsskyltarna vid alla infarter. Tunga fordon kan köra sönder en mjuk väg, så […]