Vikten av en bra verkstad

Jag har en del fördomar. Bland annat mot märkesverkstäder. Varje gång jag haft kontakt med en sådan så känner jag mig lurad. Men det får mig att känna mig extra nöjd när jag hittat en liten verkstad som jag litar på. Den mänskliga stoltheten – jag skriver inte manliga – dikterar att man ska kunna […]