Ladugårdsrenovering 4: Isolera gavel

Alla projekt måste börja i någon ände och nu är snart ena gaveln isolerad. Förhoppningsvis kommer fasaden på gaveln att vara på plats om någon dag och jag kan börja isolera övriga väggar. Första delprojektet med gaveln var att ta upp en ny dörröppning eftersom jag ska ha ett lagerutrymme innanför. Så innan jag kunde […]