Låt dig inte luras till landet

Flytta till landet, odla din egen mat och lev ett enklare liv. Från fler och fler håll hörs lockropen om att frigöra sig från stressen i konsumtionssamhället. Men för den som tar steget väntar en bistrare verklighet. Du som följer mig vet att jag trivs på landet – ändå är det många jag skulle avråda […]