Friggebod – återuppbyggnaden har börjat

Nu är alla resterna efter branden bortrensade. De brandskadade träden är fällda och enda spåren som återstår är den sönderbrända mossan på stengärdsgården. Nu börjar återuppbyggnaden med em friggebod. Den fösta byggnaden som ska byggas är en friggebod som ska användas som förråd och lager. Jag bygger den av lösvirke efter en ritning jag själv […]