Din guide till livet på landet

Argument för ekologisk odling förbjuds

Roundup är inte tillåten i ekologisk odling. Men att säga att miljön mår bättre utan den här produkten kan kosta Coop en miljon.
Roundup är inte tillåten i ekologisk odling. Men kemiföretagen menar att det är vilseledande att säga att jorden mår bättre utan såna kemikalier.

Uppdatering. Kemiföretagen har vunnit en seger i domstol. Efter en tendentiös skrämselkampanj har Coop blivit fällda. Svenskt Växtskydd tolkar domen som att man inte får säga att ekologisk odling är bra för mångfalden i naturen eller att ekologisk mat på något sätt är bättre för miljön eller hälsan.

Att Coops kampanj fälls är inte förvånande. Men kemiföretagens tolkning är det. På sin hemsida redovisar de några av de påståenden som som Coop inte längre får göra. Följande påståenden är till exempel inte tillåtna enligt Svenskt växtskydd:

 • Att säga att konventionellt odlad mat innehåller insektsgifter

Rester av bekämpningsmedel hittas regelbundet i konventionellt odlad mat. Livsmedelsverkets test av oekologiska frukter som visade att 9 av 10 frukter innehöll rester av bekämpningsmedel. Svenskt växtskydd menar att ett sånt påstående är både oetiskt och olagligt. Gifterna ligger i de flesta fallen under de EU-godkända gränsvärdena – men som kund föredrar jag att undvika växtgifter i maten så mycket som möjligt. Men det är jag.

• Att säga att ekologisk livsmedelsproduktion ökar mångfalden i naturen.

Användningen av bekämpningsmedel leder till minskad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Var jag ensam om att se ”Sista skörden” på SVT? Enligt Svenskt växtskydd är det inte tillåtet att marknadsföra ekologisk mat med de argument som visas i filmen. För mig är det här det främsta argumentet för att välja ekologiskt. Att se till att jordbruket är hållbart.

• Att säga att ekologiskt odlade livsmedel är bättre och medför färre risker ur hälsosynpunkt än konventionellt odlade livsmedel.

Det finns enligt Livsmedelsverket inga entydiga bevis för att ekologisk mat skulle vara nyttigare. Det finns inga direkta hälsorisker med konventionellt odlad mat. Däremot är halterna av bekämpningsmedelsrester betydligt lägre i ekologiskt framställda livsmedel. Det man vet är att vissa cancersjukdomar är betydligt vanligare hos lantarbetare som arbetar med bekämpningsmedel. Jag tror inte konventionellt odlad mat är farlig – men får jag välja så föredrar jag alternativet med lägre halter av bekämpningsmedel.


Vill du läsa mer om ekologisk odling och livet på landet? Följ bloggen på Facebook eller prenumerera i spalten till höger.


Det finns rester av insektsgifter i konventionellt odlad mat. Men den som säger det kan dras inför domstol av kemiföretagen.
Det finns rester av insektsgifter i konventionellt odlad mat. Du kommer inte att dö på fläcken – men själv avstår jag helst.

Den här domen har fått många antiekologer att jubla. Kemiföretagen skriver att deras stämning inte är ett angrepp på ekologisk odling. Men i praktiken har Coops överdrivna kampanj bara skadat den ekologiska odlingen. Och läser man kemiföretagens beskrivning av vad domen innebär så är det tydligt att de inte ser några vinster med ett långsiktigt hållbart jordbruk.

”Vi bryr oss inte om huruvida lantbrukare väljer en ekologisk eller konventionell produktionsinriktning” Anders Normann, Svenskt Växtskydd

Och det är det som är den stora skiljelinjen. Jag bryr mig i allra högsta grad om hur odlingen går till. Att den är långsiktigt hållbar. Jag vet varför jag odlar ekologiskt.

Den här såsen uppskattas av de flesta – mina andra chilisåser med röksmak och den extremstarka är mer för entusiasterna.

Min söta heta chilisås

Min huvudsakliga sysselsättning är mathantverk och idag tänkte jag bjuda på receptet till min chilisås Söt&Het. Älskar att använda den både

Läs mer

Relaterade inlägg

Den här såsen uppskattas av de flesta – mina andra chilisåser med röksmak och den extremstarka är mer för entusiasterna.

Min söta heta chilisås

Min huvudsakliga sysselsättning är mathantverk och idag tänkte jag bjuda på receptet till min chilisås Söt&Het. Älskar att använda den både

Läs mer

Anders Möller

Lantlevande Youtuber

För drygt tio år sedan lämnade jag Stockholm för ett enklare liv på landet.
Men det blir aldrig som man tänkt sig – fast det kan bli bra ändå.

Anders Möller

Mina favoriter
Annons

Konsten att flytta till landet

Boken om mina första tio år som lantbo – med och motgångar.
Mina favoriter