Din guide till livet på landet

Bedömningsgrunder för bidrag

För utbyggnad av bredband via fiber går det i Sörmland att få 60 procent av kostnaderna för:

Länstyrelsen i Sörmland har 110 miljoner att fördela och beslut kan fattas tidigast i september 2015. Stödet söks via jordbruksverket. (Läs mer på Jordbruksverkets hemsida). Tilldelning av bidraget bedöms efter ett poängsystem och alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan ansöka om stödet:

Landbygdspoäng

1 poäng: Tätort med mellan 501 och 1000 invånare ingår i projektet
2 poäng: Tätort med mellan 201 och 500 invånare ingår i projektet
4 poäng: Ingen tätort med mer än 200 invånare ingår i projektet.
+1 poäng: Det finns minst en servicepunkt för kommersiell eller offentlig service som kommer att anslutas till nätet
Viktning: 30

Anslutningsgrad

(OBS! Vi får bidrag även för fritidshus men här räknas BARA permanentboende hushåll.)

1 poäng: 50–74 % anslutna inom avgränsat område för projektet
3 poäng: 75–84 % anslutna inom avgränsat område för projektet
5 poäng: 85 % eller fler anslutna inom avgränsat område för projektet Viktning: 35

Möjliga anslutningar

Även här räknas bara permanentboende.

2 poäng: 20–49 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet
3 poäng: 50–99 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet
4 poäng: 100–199 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet
5 poäng: Minst 200 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet Viktning: 25

Kompetens
Den här såsen uppskattas av de flesta – mina andra chilisåser med röksmak och den extremstarka är mer för entusiasterna.

Min söta heta chilisås

Min huvudsakliga sysselsättning är mathantverk och idag tänkte jag bjuda på receptet till min chilisås Söt&Het. Älskar att använda den både

Läs mer

Relaterade inlägg

Maran

Maran är en hönsras som härstammar från Frankrike. Det är en kombinationsras som är känd för att ha exceptionellt fint

Läs mer

Om

Om bloggen: Från Stockholm till vägens slut är en blogg som jag startade när jag flyttade ut till landet. Numera ligger

Läs mer

Anders Möller

Lantlevande Youtuber

För drygt tio år sedan lämnade jag Stockholm för ett enklare liv på landet.
Men det blir aldrig som man tänkt sig – fast det kan bli bra ändå.

Anders Möller

Mina favoriter
Annons

Konsten att flytta till landet

Boken om mina första tio år som lantbo – med och motgångar.
Mina favoriter