Din guide till livet på landet

Grumligt vatten i dammen

För att komma tillrätta med svävande lerpartiklar som gör vattnet grumligt använder jag mig av en pump, en tunna och vanligt gips.
För att komma tillrätta med svävande lerpartiklar som gör vattnet grumligt använder jag mig av en pump, en tunna och vanligt gips. Först fyller jag tunnan från dammen. Sen stoppar jag ner pumpen i tunnan och häller i gipset samtidigt som jag pumpar runt vattnet i tunnan. Till slut lyfter jag upp slangen från tunnan och sprutar ut gipsblandningen över vattnet.

Efter snart ett och ett halvt år är vattnet i dammen fortfarande grumligt. Och är det dåligt siktdjup i en damm är första steget att ta reda på varför det är grumligt.

Så här grumligt var vattnet innan jag behandlade dammen med gips.
Så här grumligt var vattnet innan jag behandlade dammen med gips.

Grumligt vatten i dammen beror nästan alltid på alger eller lera. Svävalger är encelliga organismer som ger vattnet en grönaktig ton och de dyker ofta upp i en nygrävd damm där växtligheten inte hunnit etablera sig. De kan också dyka upp tidigt på våren innan växtligheten i dammen kommit igång och kan försvinna av sig själva efter ett tag när dammens växtlighet tagit fart. Alger är ett tecken på att dammen har ett överskott av näring. Det går att bekämpa alger med kemikalier eller genom att installera UV-filter som dödar algerna. Men en mer långsiktig lösning är att skapa balans genom att se till att det finns rikligt med växter i dammen som kan ta hand om näringsöverskottet. Dammusslor som lever på alger kan också vara en bra lösning.

Trådalger kan snabbt bilda slemmiga täcken över dammen och precis som med svävalgerna beror tillväxten på näringsöverskott. Se till att ha gott om undervattensväxter som kan hantera överskottet. I det akuta skedet kan man kratta upp algerna och lägga dem på komposten – där gör de nytta.

Genom att blanda ut gipset i vatten och sen sprida det över dammen undviker man att det bara klumpar ihop sig och sjunker till botten,
Genom att blanda ut gipset i vatten och sen sprida det över dammen undviker man att det bara klumpar ihop sig och sjunker till botten. Man få komma ihåg att stoppa ner slangen i tunnan med jämna mellanrum så att gipset inte lägger sig på botten,

Lera som skapar grumligt vatten är i praktiken ett större problem eftersom det inte går att justera med mer växtlighet. De svävande lerpartiklarna blockerar dessutom solljuset och försämrar villkoren för växterna i dammen. Att vattnet blir grumligt efter ett kraftigt regn är ok. Växtlighet runt dammen minskar problemet och normalt brukar vattnet klarna efter ett par dagar. Det är ett större problem om vattnet konstant är grumligt.

Fyll dammvatten i en stor glasburk och låt den stå stilla ett dygn. Om lerpartiklarna sjunkit till botten så beror grumlingen på att något rör upp leran från botten. Det kan vara betesdjur, bottenlevande fiskar, kräftor eller erosion från dammens kanter. Om vattnet fortfarande är grumligt efter ett dygn så krävs mer drastiska åtgärder eftersom grumlingen då beror på negativt laddade lerpartiklar som stöter ifrån varandra och därför håller sig konstant svävande i vattnet.

Det finns en uppsjö av kemikalier som går att använda men själv använder jag vanligt gips (kalciumsulfat). Gips har flera fördelar gentemot andra preparat. Dels är det neutralt, så det på verkar inte dammens pH-värde. Det är dessutom praktiskt taget riskfritt att hantera. Kalciumsulfat är till och med en godkänd livsmedelstillsats och har låg miljöpåverkan. Genom att sprida gips i dammen tillför man positivt laddade partiklar som drar till sig de negativt laddade lerpartiklarna. Det bildas större aggregat som sjunker till botten och vattnet klarnar.

Idag har jag spridit 10 kg gips över dammen så om någon vecka hoppas jag på ett mätbart resultat.

Här kan du se resultatet en vecka efter gipsningen.

Den här såsen uppskattas av de flesta – mina andra chilisåser med röksmak och den extremstarka är mer för entusiasterna.

Min söta heta chilisås

Min huvudsakliga sysselsättning är mathantverk och idag tänkte jag bjuda på receptet till min chilisås Söt&Het. Älskar att använda den både

Läs mer

Relaterade inlägg

Den här såsen uppskattas av de flesta – mina andra chilisåser med röksmak och den extremstarka är mer för entusiasterna.

Min söta heta chilisås

Min huvudsakliga sysselsättning är mathantverk och idag tänkte jag bjuda på receptet till min chilisås Söt&Het. Älskar att använda den både

Läs mer

Anders Möller

Lantlevande Youtuber

För drygt tio år sedan lämnade jag Stockholm för ett enklare liv på landet.
Men det blir aldrig som man tänkt sig – fast det kan bli bra ändå.

Anders Möller

Mina favoriter
Annons

Konsten att flytta till landet

Boken om mina första tio år som lantbo – med och motgångar.
Mina favoriter