Din guide till livet på landet

Fiber i Vingåker

Just nu pågår ett stort projekt för att hela landet ska få tillgång till bredband via fiber, även vi på landsbygden. Ett kombinerat stats- och EU-bidrag hjälper till att finansera anläggningskostnaderna för oss som inte är direkt kommersiellt lönsamma.

Bidragets storlek varierar i olika län och för Sörmland är det 60 procent. Länet har i fått 110 miljoner som ska delas mellan samtliga kommuner. Det är inte de som söker först som får bidrag utan pengarna kommer att fördelas enligt ett poängsystem för att så många lantbor som möjligt ska kunna ansluta sig. Bidraget söks via Jordbruksverket och fördelas sedan av länsstyrelsen. Jag har varit i kontakt med länstyrelsen och hittills har fyra ansökningar kommit in, men inga bidrag kommer att beviljas innan september 2015.

Personligen ser jag fiberanslutningen som ett viktigt steg för att kunna göra det möjligt att leva och försörja sig på landsbygden. Lika viktigt som en gång utbyggnaden av el- och telenät. Det gamla kopparnätet håller på att avvecklas och kommer inte att finnas kvar länge till. På de platser där Telia klipper trådarna brukar de boende erbjudas ett trådlöst alternativ men detta är inte lika pålitligt och som bredbandsuppkoppling är det dessutom ett dyrt alternativ. Utbyggnaden av 4G och andra lösningar kräver dessutom fiber. Ingen fiberkabel – inga nya basstationer – ingen förbättrad täckning.

Skäl för att skaffa fiber:

Snabbare bredband

Kanske det man tänker på först. Med bredband via fiber finns abonnemang från 10 Mbit/s upp till 1000 Mbit/s. Köper man 100 Mbit/s så ska man få det – inte ”upp till 100 Mbit/s” som gäller för det trådlösa bredbandet.

Billigare bredband

I dag finns det inte många alternativ för oss på landet. Vi får ta den operatör som har täckning där vi bor vilket inte ger särskilt mycket konkurrens. Särskilt för oss som använder tv-tjänster via bredband där man snabbt slår i taket för operatörernas volymgränser.

Fastighetsvärde

Bredband via fiber höjer värdet på fastigheten. Enligt de mäklare jag varit i kontakt med kommer man utan vidare kunna räkna hem investeringskostnaden. Men jag tror inte detta är ett bestående fenomen. När fler och fler fastigheter anslut kommer det snarare att bli ett avdrag på priset för de fastigheter som inte är anslutna. På samma sätt som man anger vad det kostar att ansluta en fastighet till elnätet.

TV

Antalet tjänster i fibernäten växer hela tiden. Med tv via fiber kan du själv välja vilka kanaler du vill ha. Precis som stadsbor kan göra via sina fibernät.

Hemtjänst

När fastigheten är ansluten via fiber kan hemtjänsten utnyttja uppkopplingen för trygghetslarm, övervakning etc. När vi blir gamla kan vi bo kvar hemma längre.

Telefoni

Jag är nog inte ensam om att emellanåt ha problem med mobiltäckningen. Med fiber kommer möjligheten att ha en fast telefon tillbaka.

Landsbygdsutveckling

Genom att skaffa fiber till din fastighet så stöder du utvecklingen av landsbygden. Ett pålitligt bredband ökar möjligheten att leva och försörja sig på landet. Men om inte tillräckligt många är villiga att ansluta sig så blir det inget.

Alternativ för oss i Vingåker

Frågor som dykt upp

 

Den här såsen uppskattas av de flesta – mina andra chilisåser med röksmak och den extremstarka är mer för entusiasterna.

Min söta heta chilisås

Min huvudsakliga sysselsättning är mathantverk och idag tänkte jag bjuda på receptet till min chilisås Söt&Het. Älskar att använda den både

Läs mer

Relaterade inlägg

Maran

Maran är en hönsras som härstammar från Frankrike. Det är en kombinationsras som är känd för att ha exceptionellt fint

Läs mer

Om

Om bloggen: Från Stockholm till vägens slut är en blogg som jag startade när jag flyttade ut till landet. Numera ligger

Läs mer

Anders Möller

Lantlevande Youtuber

För drygt tio år sedan lämnade jag Stockholm för ett enklare liv på landet.
Men det blir aldrig som man tänkt sig – fast det kan bli bra ändå.

Anders Möller

Mina favoriter
Annons

Konsten att flytta till landet

Boken om mina första tio år som lantbo – med och motgångar.
Mina favoriter