Din guide till livet på landet

Maskinhallen läggs på is

Här hade jag tänkt placera min maskinhall. Men det känns för byråkratiskt – i alla fall om man vill bygga enkelt och billigt. Klart man kan anlita en konsult men då rasar pengarna iväg. Byggnaden är bara en del sen behöver man dessutom betala för alla tillstånd och kontrollanter. Just nu känns det övermäktigt att ta itu med allt sånt.
Här hade jag tänkt placera min maskinhall. Men det känns för byråkratiskt – i alla fall om man vill bygga enkelt och billigt. Klart man kan anlita en konsult men då rasar pengarna iväg. Byggnaden är bara en del sen behöver man dessutom betala för alla tillstånd och kontrollanter. Just nu känns det övermäktigt att ta itu med allt sånt.

Har haft drömmar och planer om att effektivisera mitt lilla jordbruk – bygga en maskinhall och en livsmedelslokal. Men efter kontakt med myndigheterna skjuter jag planerna på framtiden. Det blir för mycket att hålla på med.

Jag har skissat en del på hur jag tänkt mig och hur jag skulle vilja ha det.
Jag har skissat en del på hur jag tänkt mig och hur jag skulle vilja ha det.

En maskinhall hade inneburit att jag kunde få maskinerna under tak vintertid. Med en uppvärmd del hade jag kunnat förodla fler plantor, sluppit kläcka kycklingar i sovrummet, och kunnat måla bikupor etc även vintertid. Dessutom hade jag fått vettig förvaring för utsäde och annat man inte vill ha liggande i ladugården.

Har kollegor som fått utmärkt stöd från kommunen när de startat en liten verksamhet. Kommunen har kallat till möte med alla berörda myndigheter och sen har man rätat ut eventuella frågetecken och gemensamt löst problemen. Här i Vingåker har det känts lite mer motigt. Fått bra hjälp från den person som är näringslivsanvarig men upplever att det är för svårt att få konkreta råd om hur jag ska gå till väga.

Det finns inga kontaktpersoner på kommunens hemsida utan alla frågor ska mejlas till ”samhällsbyggnadsnämnden”. Om man haft en konkret person att diskutera med hade det varit lättare. Allting går att lösa men om ett projekt ser ut att växa okontrollerat så är det bara att anpassa anspråken efter hur verkligheten ser ut.

Först hade jag tänkt bygga en lite större maskinhall för att få plats med ett rum för livsmedelsförädling. Eftersom jag har en jordbruksfastighet utanför planlagt område behöver jag inget bygglov för ”jordbrukets driftsbyggnader”. Men förädling av gårdens produkter tillhör inte kärnverksamheten – och då behövs bygglov.

Då fick jag idén att bygga en separat byggnad. Min plan var att bygga ett litet hus på runt 10 kvm för att torka örter. Men eftersom torkning är förädling så blir torken en livsmedelslokal. Skrev och berättade om mina planer och fick en lista tillbaka.

”1. Bärförmåga, stadga och beständighet
2.       Säkerhet i händelse av brand
3.       Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
4.       Säkerhet vid användning
5.       Skydd mot buller
6.       Energihushållning och värmeisolering
7.       Lämplighet för det avsedda ändamålet
8.       Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga
9.       Hushållning med vatten och avfall

Vidare så har du Miljöbalken, Livsmedelslagen och Boverkets byggregler (BBR) som måste följas.”

Det där är i princip de punkter som finns med i en kontrollplan. Egentligen inga konstigheter, så ser reglerna ut. Men jag måste titta på olika vägar för att få igång verksamheten och då finns det enklare sätt att komma igång. Det går att sylta och safta i det egna köket om man följer regelverket.

Dessutom har EU precis inlett en ny femårsplan för landsbygden. Och enligt länsstyrelsen kan det gå att få investeringsstöd för mina byggnader om jag väntar till 2015. Det är lätt att säga att man inte ska styras av bidrag – men ett investeringsstöd på 30 procent av byggkostnaderna kan vara avgörande för ett nytt företag. Så jag kommer att vänta ett år med byggandet.

En plan över gårdens södra del där jag tänkte placera maskinhallen.
En plan över gårdens södra del där jag tänkte placera maskinhallen.
Den här såsen uppskattas av de flesta – mina andra chilisåser med röksmak och den extremstarka är mer för entusiasterna.

Min söta heta chilisås

Min huvudsakliga sysselsättning är mathantverk och idag tänkte jag bjuda på receptet till min chilisås Söt&Het. Älskar att använda den både

Läs mer

Relaterade inlägg

Den här såsen uppskattas av de flesta – mina andra chilisåser med röksmak och den extremstarka är mer för entusiasterna.

Min söta heta chilisås

Min huvudsakliga sysselsättning är mathantverk och idag tänkte jag bjuda på receptet till min chilisås Söt&Het. Älskar att använda den både

Läs mer

Anders Möller

Lantlevande Youtuber

För drygt tio år sedan lämnade jag Stockholm för ett enklare liv på landet.
Men det blir aldrig som man tänkt sig – fast det kan bli bra ändå.

Anders Möller

Mina favoriter
Annons

Konsten att flytta till landet

Boken om mina första tio år som lantbo – med och motgångar.
Mina favoriter