Din guide till livet på landet

Nackdelar med guldvatten

Den som hävdar att urin inte luktar har aldrig åkt de offentliga hissarna vid Masthuggstorget i Göteborg.
Den som hävdar att urin inte luktar har aldrig åkt de offentliga hissarna vid Masthuggstorget i Göteborg.

Humanurin, guldvatten eller kiss – ett utmärkt gödselmedel. Rikt på kväve och fosfor och lätt att sprida. Men det är inte problemfritt.

Jag använder inte urin som gödsel till de växter jag ska äta – och det finns flera skäl till detta. Dels är det inte är tillåtet i ekologisk odling och jag följer de regler som finns, och dels kan det verka avskräckande för kunderna och jag säljer en stor del av min skörd. Därför föredrar jag ekologiska gödselmedel för det jag ska äta. Äppelträd är en annan sak – men eftersom guldvatten inte är tillåtet i ekologiska odlingar så låter jag bli det ändå.

Man kan tycka vad man  vill om att människor är tveksamma till att äta grönsaker som du tömt din potta över, men det är min verklighet och jag ser inga skäl till att använda urin till just matväxter. Om man bara äter grönsakerna själv ser jag inget problem med att använda de egna restprodukterna som gödsel – men jag kan garantera dig – det är inte den bästa middagskonversationen. Och jag vill inte odla i lönndom.

Växter som jag äter gödslar jag inte med guldvatten även om reglerna för ekologisk odling skulle ändras.
Växter som jag äter gödslar jag inte med guldvatten även om reglerna för ekologisk odling skulle ändras.

Ibland får man höra att urin är sterilt – och det är oftast sant. Men inte alltid. Har du infektioner i kroppen kan det finnas bakterier i urinen. Exempelvis är var tredje kvinna i fertil ålder bärare av streptokocker utan att ha några symptom. Man har också hittat avföringsbakterier i urinen eftersom separationen med olika system inte är hundraprocentig.

Nu är bakterierna inget stort problem om man följer rekommendationen att inte använda urin som gödsel sista månaden innan skörd. Jord är en aggressiv miljö och det mesta bryts ner. Då är läkemedelsrester ett större problem.

Guldvatten och läkemedel

Läkemedel är med avsikt gjorda som stabila kemiska föreningar. Detta för att kunna nå fram och påverka rätt organ i kroppen. När man använder läkemedel så avsöndras de flesta genom urin och avföring. De mängder som sprids om man gödslar med urin är oftast små och risken för akuta problem är liten. Däremot vet vi mycket lite om hur långtidsexponering påverkar människor, växter och djur. Men läkemedelsrester är ett konkret problem för Östersjön och eftersom det är så stabila kemiska föreningar så försvinner de inte i reningsverken.

Bland de läkemedel man vet påverkar naturen finns antibiotika som ändrar den naturliga sammansättningen av bakterier i miljön och kan leda till att resistenta bakteriestammar utvecklas. Hormoner – till exempel p-piller – skapar hormonstörningar hos vattenlevande organismer redan vid mycket låga halter. Vissa smärtstillande medel som diklofenak kan slå ut njurfunktionen och döda fåglar.

Som sagt – de akuta riskerna är små. Men eftersom vi inte vet något om de långsiktiga effekterna ser jag ingen anledning att chansa. Om det är ett problem i stor skala som för reningsverk och Östersjön ser jag ingen anledning att använda guldvatten i mina egna odlingar.

SparaSpara

Den här såsen uppskattas av de flesta – mina andra chilisåser med röksmak och den extremstarka är mer för entusiasterna.

Min söta heta chilisås

Min huvudsakliga sysselsättning är mathantverk och idag tänkte jag bjuda på receptet till min chilisås Söt&Het. Älskar att använda den både

Läs mer

Relaterade inlägg

Den här såsen uppskattas av de flesta – mina andra chilisåser med röksmak och den extremstarka är mer för entusiasterna.

Min söta heta chilisås

Min huvudsakliga sysselsättning är mathantverk och idag tänkte jag bjuda på receptet till min chilisås Söt&Het. Älskar att använda den både

Läs mer

Anders Möller

Lantlevande Youtuber

För drygt tio år sedan lämnade jag Stockholm för ett enklare liv på landet.
Men det blir aldrig som man tänkt sig – fast det kan bli bra ändå.

Anders Möller

Mina favoriter
Annons

Konsten att flytta till landet

Boken om mina första tio år som lantbo – med och motgångar.
Mina favoriter