Nackdelar med guldvatten

Den som hävdar att urin inte luktar har aldrig åkt de offentliga hissarna vid Masthuggstorget i Göteborg.
Den som hävdar att urin inte luktar har aldrig åkt de offentliga hissarna vid Masthuggstorget i Göteborg.

Humanurin, guldvatten eller kiss – ett utmärkt gödselmedel. Rikt på kväve och fosfor och lätt att sprida. Men det är inte problemfritt.

Jag använder inte urin som gödsel till de växter jag ska äta – och det finns flera skäl till detta. Dels är det inte är tillåtet i ekologisk odling och jag följer de regler som finns, och dels kan det verka avskräckande för kunderna och jag säljer en stor del av min skörd. Därför föredrar jag ekologiska gödselmedel för det jag ska äta. Äppelträd är en annan sak – men eftersom guldvatten inte är tillåtet i ekologiska odlingar så låter jag bli det ändå.

Man kan tycka vad man  vill om att människor är tveksamma till att äta grönsaker som du tömt din potta över, men det är min verklighet och jag ser inga skäl till att använda urin till just matväxter. Om man bara äter grönsakerna själv ser jag inget problem med att använda de egna restprodukterna som gödsel – men jag kan garantera dig – det är inte den bästa middagskonversationen. Och jag vill inte odla i lönndom.

Växter som jag äter gödslar jag inte med guldvatten även om reglerna för ekologisk odling skulle ändras.
Växter som jag äter gödslar jag inte med guldvatten även om reglerna för ekologisk odling skulle ändras.

Ibland får man höra att urin är sterilt – och det är oftast sant. Men inte alltid. Har du infektioner i kroppen kan det finnas bakterier i urinen. Exempelvis är var tredje kvinna i fertil ålder bärare av streptokocker utan att ha några symptom. Man har också hittat avföringsbakterier i urinen eftersom separationen med olika system inte är hundraprocentig.

Nu är bakterierna inget stort problem om man följer rekommendationen att inte använda urin som gödsel sista månaden innan skörd. Jord är en aggressiv miljö och det mesta bryts ner. Då är läkemedelsrester ett större problem.

Guldvatten och läkemedel

Läkemedel är med avsikt gjorda som stabila kemiska föreningar. Detta för att kunna nå fram och påverka rätt organ i kroppen. När man använder läkemedel så avsöndras de flesta genom urin och avföring. De mängder som sprids om man gödslar med urin är oftast små och risken för akuta problem är liten. Däremot vet vi mycket lite om hur långtidsexponering påverkar människor, växter och djur. Men läkemedelsrester är ett konkret problem för Östersjön och eftersom det är så stabila kemiska föreningar så försvinner de inte i reningsverken.

Bland de läkemedel man vet påverkar naturen finns antibiotika som ändrar den naturliga sammansättningen av bakterier i miljön och kan leda till att resistenta bakteriestammar utvecklas. Hormoner – till exempel p-piller – skapar hormonstörningar hos vattenlevande organismer redan vid mycket låga halter. Vissa smärtstillande medel som diklofenak kan slå ut njurfunktionen och döda fåglar.

Som sagt – de akuta riskerna är små. Men eftersom vi inte vet något om de långsiktiga effekterna ser jag ingen anledning att chansa. Om det är ett problem i stor skala som för reningsverk och Östersjön ser jag ingen anledning att använda guldvatten i mina egna odlingar.

SparaSpara

7 reaktioner till “Nackdelar med guldvatten”

 1. Fast några synpunkter på detta; du skriver iofs att mängderna är små, men de är ju VERKLIGEN små… Ffa om du jämför med den mängd du får i dig när du faktiskt äter använder själva läkemedlet!
  De flesta läkemedel bryts liksom bakterier ner bättre i mark än i vatten och vattenlevande djur är mycket mer utsatta eftersom de inte bara dricker vatten eller ev äter växter gödslade med urin utan andas vatten. Risken för utveckling av resistenta bakteriestammar i miljön är försumbar, särskilt i jämförelse med i själva den behandlade individen. Förutom i områden i t ex Indien där läkemedelsindustrin släpper ut orenat spillvatten. Att det är förbjudet enligt EU-lagstiftningen att gödsla i ekologisk odling med urin o fekalier beror nog mer på tyska antroposofers inflytande än på vetenskap.
  Menar absolut inte att det är oproblematiskt med dessa svårnedbrytbara läkemedel eller att du som enskild producent ska gå emot lagstiftning eller folks rädsla för kiss och bajs. Men fördelarna att få tillbaka urin i kretsloppet överväger och nackdelarna med dagens avloppshantering är större än dem med gödsling med ren urin.

  1. Jag känner mig kluven. Å ena sidan skriver Naturvårdsverket att vi ska sträva efter att återföra så mycket fosfor som möjligt till åkermarken. Å andra sidan att det finns risker, men att det inte finns tillräckligt med forskning för att dra några slutsatser. Sen är det det här med reglerna. Vissa av dem upplever jag som absurda. Till exempel skulle jag vilja sprida bdt-avlopp på åkrarna för att föra tillbaka fosfor från disk, tvätt etc. Men ekoreglerna gör ingen skillnad på avlopp. Bdt-avlopp är tillräckligt rent för att jag ska få släppa ut det direkt i ett dike – men jag får inte sprida det där det gör nytta.
   Så tills vidare använder jag bara urin till träd, gräs och prydnadsväxter – i väntan på nya regler och rekommendationer. Som jag skriver ser jag ingen anledning att använda just urin till matväxter när det fins så mycket annat som behöver gödsel.

   1. Jag var med som ”expert” i NVs regeringsuppdrag om fosfor, iofs gällande smittskydd och iofs är det ganska lätt att bli expert i det här lilla landet 🙂 Men ganska mycket insyn har/fick jag ju. Och ja, reglerna kring avlopp är röriga, ofta svåra att förstå bakgrunden till och i vissa fall rent absurda.. t ex då förbudet mot fekalier o urin i ekoodling (självklart måste det finnas vissa krav men inte förbud). Och att man inte gör större skillnad på olika typer av avlopp som du säger. Jag är fortfarande relativt ung och naiv och har trott att det snart kommer nya regelverk utifrån olika uppdrag jag varit med i, men i slutändan är det så många som har så många åsikter att det verkar nästan hopplöst att baxa igenom de hyfsat vetenskapliga och rationella förslag som faktiskt finns..

  1. Jag håller med dig om att det är bättre att återföra urin till jord än till vatten. Men i mindre skala ser jag ingen anledning att använda det just på matväxter. Hellre då till blommor, träd och gräs. I varje fall så länge reglerna och rekommendationerna ser ut som de gör.

 2. Ett förhållande som ofta förbigås är att urin har nästan samma sammansättning och egenskaper som konstgödsel NPK. Det borde rimligtvis innebära samma nackdelar. Lättlösligt och tillfört som en kort snabb tillsats. Ekologisk odling bygger på att näringen inte ska tillföras som lättlösliga medel utan i humusuppbyggande form. Växt och humus har ett samspel där växten avger ämnen som får humusen att avge andra ämnen, näringsämnen. Det sker ett samspel, ekologi. Att bygga upp humusen innebär att bygga upp lagringskapaciteten av näring som sedan avges till växterna. På köpet får vi också en upplagring av kol i jorden som sänker koldioxiden i luften.

 3. Fosfor är ett intressant grundämne som det finns begränsade resurser av, förutom det som vi människor producerar.
  Hörde ett intressant radioprogram i ämnet häromdagen så här kommer lite tankar från andra sidan Atlanten.

  ’We Start With 50,000 Liters Of Farm-Fresh Urine…’ : The Record : NPR

  https://www.npr.org/sections/therecord/2017/05/09/527582834/-we-start-with-50-000-liters-of-farm-fresh-urine

  Should We Return The Nutrients In Our Pee Back To The Farm? : The Salt : NPR

  https://www.npr.org/sections/thesalt/2014/07/31/336564120/should-we-return-the-nutrients-in-our-pee-back-to-the-farm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.