Nyodling: Från skog till åker

Två små plättar plöjda. En ska sås med gräs för att ligga som odlingsreserv. Den andra blir årets potatisåker.

När jag flyttade till gården var det granskog på större delen av marken. Men på äldre kartor såg jag att en stor del av gården faktiskt varit uppodlad. Där för bestämde jag mig för att återställa den gamla åkermarken. Dags för nyodling! I mitten på 1800-talet var praktiskt taget all odlingsbar mark i Sverige brukad. Att försöka med nyodling […]