Varning för ny sjukdom på amerikanska blåbär

Mina amerikanska blåbär har hunnit bli tre år och jag kommer inte att köpa några nya buskar i år. Vill inte få in blåbärsrost i odlingarna.
Mina amerikanska blåbär har hunnit bli tre år och jag kommer inte att köpa några nya buskar i år. Vill inte få in blåbärsrost i odlingarna.

En ny allvarlig sjukdom ”blåbärsrost” på amerikanska blåbär har nått syd- och mellaneuropa. I Tyskland sätt plantskolor i karantän om sjukdomen upptäcks, men Sverige har inga regler för detta.

Som ekoodlare fick jag den här varningen via länsstyrelsens odlingsbrev. Blåbärsrost visar sig direkt efter lövsprickning i form av små fläckar på bladen och vid kraftiga angrepp avlövas busken helt. Innan dess går det inte att se någonting.

Blåbärsrost är ännu inte konstaterad i Sverige men det finns en risk att oseriösa plantskolor skickar angripna plantor till Sverige eftersom vi är ett av de länder som inte har några restriktioner för sjukdomen. Ska man köpa amerikanska blåbär i år bör man undersöka bladen noga innan köp så att man är säker på att de inte är angripna.

Bilder på hur blåbärsrost ser ut kan du se här.

Sjukdomen sprids med luftburna sporer men jag är inte särskilt orolig för att mina existerande plantor ska smittas eftersom jag har långt till grannarna. Men några nya plantor blir det inte i år.

Undersök nya plantor noggrant efter lövsprickningen. Om det visar sig att de är svårt angripna kan du anmäla detta till Jordbruksverkets Växtkontrollenhet.

Blåbärsrost är en svampsjukdom som ursprungligen kommer från nordamerika. Svampen angriper omogna blad under tidig vår och sommar och visar sig först som små gula fläckar. När sjukdomen sprider sig växer fläckarna och ändrar färg till rött och brunt. Vid svårare angrepp rullar bladen ihop sig och faller av. Sjukdomen kan också angripa andra växter inom familjen Ericaceae, som azalea och rhododendron.

För att skydda sig bör man ta bort smittade plantor för att hindra blåbärsrosten att sprida sig. Det finns för närvarande inga växtskyddsmedel som är godkända för att behandla blåbärsrost.

Här kan du läsa ett amerikanskt faktablad om sjukdomen. Jag har inte lyckats hitta särskilt mycket information på svenska.

 

Amerikanska blåbär

Patriot är en av mina favoritsorter när det gäller amerikanska blåbär. De här buskarna har hunnit bli tre år och gett sin första skörd.
Patriot är en av mina favoritsorter när det gäller amerikanska blåbär. De här buskarna har hunnit bli tre år och har gett sin första skörd.

Har du bara smakat amerikanska blåbär köpta i varuhus så vet du inte hur goda de kan vara. Odla dina egna så har du blåbär resten av livet.

Det är några saker man behöver tänka på när man odlar amerikanska blåbär. En bra start för att välja sorter är att läsa Kirsten Jensens kompendium. Blåbär är surjordsväxter och behöver ett pH under 5 för att trivas. För enstaka plantor kan man gräva ut planteringsgropar och fylla med rhododendronjord och okalkad torv. Jord från barrskog brukar också gå bra. I större odlingar kan man använda svavel för att få jorden surare. Det är en långsam process där bakterier omvandlar svavlet till svavelsyra – samma process som när marken försuras av surt regn. Det går att få tillstånd för svavling i ekologiska odlingar men doseringen är känslig och det finns stor risk att skada rötterna. Ett annat sätt att sänka pH är att täcka marken med bark från barrträd. Tre hekto per kvadratmeter har i en del försök visat sig sänka pH med en enhet.

Den här boken är dyr – men innehåller mer fakta om amerikanska blåbär än man någonsin behöver veta.
Den här boken är dyr – men innehåller mer fakta om amerikanska blåbär än man någonsin behöver veta.

Amerikanska blåbär är långlivade och kan vara i produktion 40 till 60 år. Då gäller det att ha koll på rotogräsen. Själv har jag täckt mina odlingar med markduk och det har fungerat bra. Risken är att man skapar utmärkta förutsättningar för sorken, men jag har fullt förtroende för min katter. Markduken har även en annan fördel och det är att man slipper använda redskap precis vid växterna. Eftersom amerikanska blåbär har mycket ytliga rötter finns det annars en stor risk att man skadar dem om man går för hårt fram med redskapen.

Första två åren ska man ha tålamod och plocka av nästan alla blommor från buskarna. De behöver den tiden för att satsa på tillväxt. Nu är jag inne på mitt tredje år och har fått en skörd på några kilo från mina 20 buskar och jag ser fram mot att skörden kommer att öka varje år de närmaste fem åren.

Jag köpte mina blåbär som barrotsplantor men krukade dem i väntan på att odlingsbäddarna skulle bli klara. Jag har tio Patriot och tio North Blue. North Blue är självpolinerande men som för de flesta bär bli fruktsättningen bättre med fler sorter.
Jag köpte mina blåbär som barrotsplantor men krukade dem i väntan på att odlingsbäddarna skulle bli klara. Jag har tio Patriot och tio North Blue. North Blue är självpolinerande men som för de flesta bär bli fruktsättningen bättre med fler sorter.

Blåbär ska beskäras på vårvintern och i februari är det dags för mig att sätta sekatören i plantorna för första gången. De första åren handlar det om att forma busken: ta bort grenar längs marken och sådana som är i vägen. Blåbär sätter frukt redan på ettårsskotten och fruktsättningen fortsätter sedan. Men när grenarna blir över fem år börjar grenen i sig kräva mer och mer energi så det blir mindre bär i förhållande till bladmassan. När blåbärsbusken blir äldre tar man därför varje år bort de äldsta grenarna. Målet för långlivade och produktiva amerikanska blåbär är att ha en jämn fördelning av grenar från ett till fem års ålder. Ibland kan det hända att äldre buskar sluta sätta tillräckligt många nya skott. Då kan man kapa hela busken jämns med marken och det kommer att ge den ny energi.

Beskärningschema för fullvuxna amerikanska blåbär

  1. Ta bort skadade, sjuka och döda grenar.
  2. Ta bort ett par av de äldsta grenarna.
  3. Ta bort tunna kvistar nära marken.
  4. Tunna ut mitten av busken så det inte växer för tätt.
  5. Tunna ut sidoskott på nära grenarnas toppar. De får inte bli för tunga så grenen lägger sig och tar man bort en del av blomknopparna så behåller bären sin storlek.

Gödsling sker gärna i två omgångar, först tidigt på våren och sedan vid blomning. Men man ska vara försiktig med stallgödsel eftersom det höjer markens pH och dessutom frigör mest näring när det är som varmast och blåbären inte behöver så mycket.

När det gäller bevattning måste man också tänka på att amerikanska blåbär har svaga rötter. De ligger ytligt och sträcker sig inte mycket längre ut än buskens bredd. De är därför känsliga både för uttorkning och för att stå med blöta rötter. Så det blir en balansgång. Torra somrar måste blåbären vattnas.