Fruktträdskräfta – rena redskap inte viktigast

Beskärning av fruktträd är viktig både för fruktsättning och för att hindra sjukdomar. Tvätta gärna redskapen när du beskär för att inte sprida fruktträdskräfta – men ännu viktigare är att beskära i torr väderlek.
Beskärning av fruktträd är viktig både för fruktsättning och för att hindra sjukdomar. Tvätta gärna redskapen när du beskär för att inte sprida fruktträdskräfta – men ännu viktigare är att beskära i torr väderlek.

Det finns flera sjukdomar som kan drabba äppelträd – en av de vanligaste är fruktträdskräfta. De flesta råd om fruktträdskräfta handlar om att rengöra beskärningsredskap. Gör gärna det – men det finns viktigare åtgärder.

Fruktträdskräfta är så vanligt förekommande att man kan ta för givet att den finns i alla odlingar i större eller mindre skala. Ett återkommande råd är att tvätta sågar och sekatörer i sprit för att inte sprida smittan när man beskär träden. Det är en enkel åtgärd så gör gärna det, men det finns andra saker som är ännu viktigare.

Frostskador orsakar angrepp

Länstyrelsen skickar regelbundet ut odlingsbrev till oss yrkesodlare och i senaste brevet berättas om en ny undersökning som visar att den största delen av kräftangreppen (36 procent) kan härledas till olämpliga förhållanden som för blöt mark eller frostskador. På andra plats kom olämpliga grenvinklar (22 procent) och sen ärr efter fruktstjälkar (21 procent). Bara 17 procent av angreppen uppstod efter beskärning.

Men det är ändå nästan en femtedel av angreppen så tvätta gärna redskapen – men ännu viktigare är att bara beskära vid torr väderlek.

Ett svårt angrepp av fruktträdskräfta. Sporerna tar sig in när det uppstår sårskador på träden och sprider sig i trädet med vattendroppar.
Ett svårt angrepp av fruktträdskräfta. Sporerna tar sig in när det uppstår sårskador på träden och sprider sig i trädet med vattendroppar.

Fruktträdskräfta (Nectria galligena) är en svampsjukdom som kan finnas systemiskt – inne i träden – eller angripa friska träd genom skador. Inom trädet sprids den med vattendroppar och mellan träden med insekter som får med sig sporer på benen. Många anser också att fruktträdskräfta kan spridas med beskärningsutrustning, men specialisterna är inte eniga om detta. Men som sagt – det finns ingen anledning att INTE rengöra redskapen.

De viktigaste åtgärderna mot kräfta är att skaffa friskt plantmaterial och se till att träden är luftiga och väl beskurna så att de snabbt torkar upp efter regn. Fukt och sårskador är nödvändiga för att svampen ska kunna sprida sig.

Ett gammalt Oranie-träd som lämnats åt sitt öde utan beskärning. Korsande grenar har skavt och bildat sår som angripits. Många döda grenar och en fest för fruktträdskräfta. Från det här trädet kan sporerna spridas till andra träd med insekter.
Ett gammalt Oranie-träd som lämnats åt sitt öde utan beskärning. Korsande grenar har skavt och bildat sår som angripits. Många döda grenar och en fest för fruktträdskräfta. Från det här trädet kan sporerna spridas till andra träd med insekter.

Nu under JAS-perioden är den bästa tiden att beskära träden så att sårskadorna snabbt sluter sig. Men det måste göras när det är torrt ute – annars hjälper du garanterat kräftan på traven. Angripna grenar tas bort och kapas minst 30 cm under det angripna stället. Tänk på att de klippta grenarna är smitthärdar så ta bort dem och bränn.

Vattenglas skyddar mot fruktträdskräfta

Vissa försök visar också att risken för återinfektion kan minska om man bryter av grenarna istället för att klippa. Detta för att ett brott sker mellan cellerna, medan sekatören klyver celler och släpper ut vätska som ger näring till svampsporerna. Låter kontroversiellt så jag låter andra prova först.

God tillgång på gödsel under våren och kalkning till ett pH runt 7 har också visat sig öka trädens motståndskraft. Andra åtgärder mot kräfta är att se till att marken är dränerad och att pensla sårskador med vattenglas (natriumsilikat).

Du kan alltså räkna med att du har fruktträdskräfta i odlingen men gör vad du kan för att minska spridningen – då går den att leva med.

Det går att beskära äppelträd även under vintern – särskilt om det handlar om uppbyggnadsbeskärning och det kan du läsa om här: Beskärning av äppelträd på vintern

Här kan du följa äppelodlingen och livet på gården:

Loading

SparaSpara

Apple – sveket svider fortfarande

When Apple go bad. Mitt senaste datorköp från Apple blev en besvikelse – och sen fick jag själv stå för alla kostnader för att få datorn fixad.
When Apple go bad. Mitt senaste datorköp från Apple blev en besvikelse – och sen fick jag själv stå för alla kostnader för att få datorn fixad.

Efter Apples misslyckade leverans i somras bestämde jag mig för att gå över till PC. Men än har jag inte kommit till skott. Det tar tid att komma över en brusten relation.

Jag var en inbiten Macanvändare ända sen min första LCII – så i nästan 30 år har jag skaffat den ena Macen efter den andra. Inte billigt, men jag har alltid varit nöjd. Nu är det dags att bita i det sura (ruttna) äpplet och gå vidare.

Jag fick känna doften av ny elektronik – men när allt var kopplat var den här symbolen min enda belöning.
Jag fick känna doften av ny elektronik – men när allt var kopplat var den här symbolen min enda belöning.

Efter första missen var jag beredd att förlåta. Att min nya iMac inte kom den dag det var utlovat trots upprepade försäkringar från Apple är förlåtet. Trots att jag var tvungen att sitta hemma två dagar för att vänta på leveransen.

Sen blev jag lite harmsen när det visade sig att min nya 27 tums 5k iMac var levererad utan fungerande hårddisk. Sånt borde inte kunna hända. Men jag har ett stort hjärta och eftersom supporten på Irland är så extremt vänlig så översåg jag även med det.

Droppen som fick bägaren att rinna över var när Apple meddelade att jag inte skulle få någon ersättning för mina resor till närmaste Apple-service. Närmare tio mil tur och retur, två gånger. Det borde vara rimligt att jag som kund hålls skadelös och slipper betala för Apples misstag. Men icke. ”Vi har ingen policy för att ersätta dina kostnader”.

Inget system installerat – det var första problemet. När det var avhjälpt så fanns det ingen fungerande hårddisk. Det kunde inte supporten hjälpa mig med så det vara bara att packa och ge mig iväg till Örebro, på egen bekostnad.
Inget system installerat – det var första problemet. När det var avhjälpt så fanns det ingen fungerande hårddisk. Det kunde inte supporten hjälpa mig med så det vara bara att packa och ge mig iväg till Örebro, på egen bekostnad.

Så nu sitter jag och sörjer mina långvariga relation till Apple. Det är som att jag efter en långvarig diet på färska friska äpplen till slut satt tänderna i ett som varit genomruttet. På ett sätt vet jag att de flesta äpplen är friska – men minnet av den ruttna smaken finns kvar. Och bitterheten över att vår relation inte var värd mer från Apples sida.

Hade de gett mig en rabatt som kompensation så hade jag varit nöjd. Och de hade ändå tjänat pengar. Men, men – mister du en kund står där tusen åter.. Och om Apple glatt kan gå vidare så får jag göra det också.

Gott om äppelkart

När blomningen är över bildar de befruktade blommorna små äppelkart. Om befruktningen har varit bra kan man behöva kartgallra.
När blomningen är över bildar de befruktade blommorna små äppelkart. Om befruktningen har varit bra kan man behöva kartgallra.

Det ser lovande ut för äppelskörden. Det fina vädret under blomningen har gett resultat och träden är fulla av äppelkart.

Förra året var en besvikelse i mina fruktodlingar. våren var kall och det var ingen fart på bina under blomningen. Nu hoppas jag på kompensation.

 

Jag har tittat igenom mina äppelträd och alla verkar ha gott om kart så om sommaren bara fortsätter som den börjat blir det cidertillverkning till hösten.  Än så länge har jag bara fyra produktiva äppelträd men det är bra att träna i liten skala.

När karten sitter så här tätt behöver man kartgallra för att få stora och friska äpplen,
När karten sitter så här tätt behöver man kartgallra för att få stora och friska äpplen,

Om några veckor ska jag börja kartgallra. Ibland blir man lurad av snålheten och vill behålla så många äppelkart som möjligt. Men om man räknar fruktskörden i kilo istället för antal så kan det vara nödvändigt med kartgallring.

Om äpplena sitter för tätt hinner de inte utvecklas till fulla och du får massor av små äpplen. Dessutom ökar risken både för sjukdomar och insektsangrepp om äpplena sitter så de rör vid varandra. Kartgallring gör också att äpplena nås bättre av solen och färre äpplen minskar dessutom risken att grenarna bryts.

Hur glest de ska sitta beror lite på äppelsorten och dess förväntade storlek, men en handsbredd mellan karten är en gammal tumregel. När du gallrar ska du vrida av karten vid fruktfästet. Dra inte av dem eftersom du då kan fläka grenarna och dessutom dra loss mer än du vill.

En annan fördel med kartgallring är att man får jämnare skördar från  äppelträden. Med färre äpplen bildas det fler blomknoppar under sommaren och du får rikare blomning nästa år.

Att odla fruktträd är ett långsiktigt projekt.

200 äppelträd beställda

Närmast högarna av GROT och stubbar planerar jag att anlägga äppelodlingen. Jag har tre år på mig att få marken så bra som möjligt. Den här platsen ligger i en svag läad sydsluttning. Gröngödslingen kommer att få ligga en säsong till och nästa år blir det potatis på marken planerar jag.
Närmast högarna av GROT och stubbar planerar jag att anlägga äppelodlingen. Jag har tre år på mig att få marken så bra som möjligt. Den här platsen ligger i en svag läad sydsluttning. Gröngödslingen kommer att få ligga en säsong till och nästa år blir det potatis på marken planerar jag.

Redan i min ursprungliga plan för gården hade jag med en äppelodling. De planerna hamnade på undantag när jag insåg att det är lite kallare här än vad man kan tro efter zonkartorna. Men nu är äppelplanerna på gång igen.

Nu har jag beställt 200 äppelträd till en framtida odling. Att jag i alla fall kom till skott var att jag fick tips om en samordnad beställning från Verbeek. Normalt måste man beställa minst hundra äppleträd av varje kombination av sort och grundstam men eftersom vi samordnar beställningen går det att beställa färre om det blir fler som har liknande önskemål.

Jag har valt sorter som är härdiga och tillräckligt resistenta för ekologisk odling. Planen är att ha en spaljeodling på svagväxande grundstammar. Därför har jag valt B9 till spaljeträden. B9 ger svaga äppelträd som snabbt kommer i bäring, men som är förbrukade efter 12–20 år. I gengäld kan man räkna med frukt redan första året.

Efter mycket funderande och konsultationer har jag beställt 75 st Katja på B9, 50 st Filippa på B9, 50 st Santana på B9.

Katja är vanligt förekommande i kommersiella äppelodlingar.
Katja är ett vanligt vanligt förekommande äppelträd i kommersiella äppelodlingar.

Katja är härdigt till zon 3, blommar i maj, mognar i september och kan lagras i flera månader.

Filippa är härdigt till zon 3, blommar i maj, mognar i november/december och kan förklaras i flera månader.

Santana är en relativt ny sort som ska vara skonsam mot äppelallergiker. Härdig till zon 3 och mognar i september/oktober.

Utöver denna produktionsodling har jag beställt 25 st Åkerö på Mm111. Åkerö är Sörmlands landskapsäpple och Mm111 är en starkväxande grundstam. Den kombinationen kommer att ta 10–15 år innan den bär frukt, men å andra blir det träd som fortfarande kan bära frukt om hundra år. Så det är ett av mina bidrag till eftervärlden. Enda reservationen med Åkerö är att denna sort är mottaglig för fruktträdskräfta. Så denna odling kommer att vårdas med omsorg.