Fruktträdskräfta – rena redskap inte viktigast

Det finns flera sjukdomar som kan drabba äppelträd – en av de vanligaste är fruktträdskräfta. De flesta råd om fruktträdskräfta handlar om att rengöra beskärningsredskap. Gör gärna det – men det finns viktigare åtgärder. Fruktträdskräfta är så vanligt förekommande att man kan ta för givet att den finns i alla odlingar i större eller mindre […]

Apple – sveket svider fortfarande

Efter Apples misslyckade leverans i somras bestämde jag mig för att gå över till PC. Men än har jag inte kommit till skott. Det tar tid att komma över en brusten relation. Jag var en inbiten Macanvändare ända sen min första LCII – så i nästan 30 år har jag skaffat den ena Macen efter […]

Gott om äppelkart

Det ser lovande ut för äppelskörden. Det fina vädret under blomningen har gett resultat och träden är fulla av äppelkart. Förra året var en besvikelse i mina fruktodlingar. våren var kall och det var ingen fart på bina under blomningen. Nu hoppas jag på kompensation.   Jag har tittat igenom mina äppelträd och alla verkar […]

200 äppelträd beställda

Redan i min ursprungliga plan för gården hade jag med en äppelodling. De planerna hamnade på undantag när jag insåg att det är lite kallare här än vad man kan tro efter zonkartorna. Men nu är äppelplanerna på gång igen. Nu har jag beställt 200 äppelträd till en framtida odling. Att jag i alla fall […]