Spränga fördämning – eller dra med traktor?

Även utan dammluckan blir vattenståndet lite väl högt. Kanske går det att få in ett rör under dammen… Får experimentera lite så länge tjälen håller sig borta.

När dikena rensades upptäckte jag en gjuten fördämning. Antagligen är den byggd för att hålla vattennivån i dammen – men samtidigt höjer den vattenståndet i dräneringsdikena ett par decimeter. Har bestämt mig för att den ska bort men ska nog göra ett försök med traktorn innan jag tar till våldsammare metoder.