Efter sly kommer gröngödsling

Efter att ha slagits mot slyet det senaste året ligger det numera i högar och väntar på att forslas ut till vägen. När det väl är på plats dör ska jag försöka sälja det som flis.

Mitt projekt med att ta gammal åkermark i bruk går vidare. De två åkrar som jag arrenderar väntar nu på skotare och fräs. Utsäde är redan beställt. Det är hela tiden samma avvägningar man får göra: tid eller pengar. I vår är det ett år sedan jag arrenderade ytterligare två hektar gammal åkermark. Inte brukade […]

Gröngödsling

Har tagit itu med att bryta vallen på C-fältet. Det är det minsta fältet på gården och var dessutom så genomsurt efter allt regnande att jag inte vågar mig ut med traktorn. I stället kör jag efter en trestegsplan: 1. Kör över allt med gräsklipparen för att få grönmassan så finfördelad som möjligt. 2. Två […]