Jag har med tiden blivit tämligen fet

Jag ser mig som en på många sätt problemfri person. Jag dricker mycket måttligt, tycker spel är ointressant och är i praktiken helt drogfri. Jag varken slåss, stjäl eller är otrogen – men jag tycker mycket om mat. Som mathantverkare är det väl nästan en förutsättning – men min svaghet gäller inte delikatesser. Känner aldrig […]