Hampa – en riktig nyttoväxt

Hampfrö går att använda till mer än fågelmat. De går att pressa till olja och pressresterna är i sin tur ett utmärkt djurfoder med högt proteininnehåll.
Hampfrö går att använda till mer än fågelmat. De går att pressa till olja och pressresterna är i sin tur ett utmärkt djurfoder med högt proteininnehåll. Foto: AdobeStock

Hampan har länge varit i vanrykte eftersom många satt likhetstecken mellan växten Cannabis och drogen med samma namn. Men Cannabis sativa är en växt både med forntid och framtid. 

Jag har inte bestämt mig än men hampa ingår i årets odlingsplaner. Det blir lite mer byråkratiskt än för andra växter, men möjligheterna är stora och användningsområdena många.

Precis som det finns många sorters äpplen med olika egenskaper finns det många olika sorters hampa som är förädlad för att framhäva olika egenskaper. En del sorter är förädlade för att bli en så potent drog som möjligt, andra för att ge bra fibrer och återigen andra för att producera så mycket oljerika frön som möjligt. De sorter man kan odla lagligt är de två senare.

Hampa är väldigt tacksam att odla eftersom den frisk, inte drabbas av skadeinsekter och är mycket konkurrenskraftig. Det innebär att den lätt kan odlas ekologiskt och utan besprutning. Sen finns det mängder av användningsområden.

Hampfibrer behöver precis som som lin bråkas innan de kan spinnas. Och så har man gjort i årtusenden. Foto: Adobestock
Hampfibrer behöver precis som som lin bråkas innan de kan spinnas. Och så har man gjort i årtusenden. Foto: Adobestock

Hampans fibrer är långa, starka och nötningståliga och har därför i långa tider används för att tillverka rep och tyger. Hampkläder är mycket slitstarka men hampfiber används idag också som armering i betong, för tillverkning av bilinredningar och som strö för hästar och andra djur. Den kan användas i alla situationer där man behöver en lätt och stark naturfiber.

Odlar man hampa för fiber vill man ha långa stjälkar med långa fibrer. Om det är hampans olja man vill åt är det lättare att skörda mer lågväxande sorter.
Odlar man hampa för fiber vill man ha långa stjälkar med långa fibrer. Om det är hampans olja man vill åt är det lättare att skörda mer lågväxande sorter.

Hampfibern har en nackdel och det är att den är känslig för röta. Därför tjärades alla hamprep förr i tiden som skydd. Men denna nackdel är snarare en fördel idag eftersom den innebär att material av hampa blir nedbrytbart och inte belastar naturen i slutet av sin livscykel.

En del hampsorter är framtagna för att ge så bra olja som möjligt. Hampoljan utvinns ur fröna som pressas när de mognat och har många bra egenskaper. Den kan användas både för att smörja huden och till matlagning men den ska helst inte upphettas över 170 grader så den är inte det bästa valet om man ska steka. Det finns dessutom många medicinska användningsområden för hampolja men då är man inne på känslig mark och jag kommer därför att skriva ett eget inlägg om detta.

Missa inte: Cannabis som medicin

Odla Cannabis lagligt – så gör du

Ett fält med hampa – och det är lagligt att odla cannabis om två villkor är uppfyllda.
Ett fält med hampa –  det är lagligt att odla cannabis om två villkor är uppfyllda. Foto: AdobeStock

Jag har medvetet använt C-ordet i rubriken eftersom det är ordet cannabis som används i narkotikalagstiftningen. Här tänkte jag reda ut vilka undantag som gäller för oss som vill odla Cannabis – eller hampa som vi säger i dagligt tal.

Grundregeln är att växten Cannabis (både C. sativa och C. indica) är klassad som narkotika. Därför är den olaglig att odla, inneha och sälja. Men, det finns ett undantag, och följer man reglerna så är både odlingen och växten i sig undantagna i narkotikalagstiftningen.

Det finns många missförstånd om vad som gäller men så här ser lagstiftningen ut. För att en hampodling ska vara laglig ska två villkor vara uppfyllda:

    1. Hampan ska vara av en sort som berättigar till jordbruksstöd. Jordbruksverket publicerar varje år en lista över vilka sorter som är godkända.
    2. Du måste ha lämnat in en ansökan om jordbruksstöd för din odling.

All annan hampodling räknas som narkotikaproduktion.

Tappade fågelfrön är ingen ursäkt – har du inte sökt stöd för din odling så är det narkotikaproduktion. Foto: AdobeStock
Tappade fågelfrön är ingen ursäkt – har du inte sökt stöd för din odling så är det narkotikaproduktion. Foto: AdobeStock

Vanliga missförstånd när det gäller första punkten är att THC-halten (THC är den rusgivande substansen i Cannabis) är avgörande. Men det är bara indirekt sant och av mindre intresse för odlaren. Det är EU som fastställer vilka sorter som är godkända och tar då hänsyn till den genomsnittliga halten av THC. Den ska då vara under 0,2 procent – en bråkdel av halten i den Cannabis som används som narkotika. Men som odlare är THC-halten inte ditt problem. Om sorten är godkänd av EU och finns med på Jordbruksverkets lista så är första villkoret för att odla cannabis lagligt uppfyllt.

Det vanligaste missförståndet angående punkt två är att man måste ha fyra hektar odlingsmark och stödrätter för att få odla hampa. Det är inte sant. Vill du ha EU-stöd för din odling så måste dessa villkor vara uppfyllda. Men för att odlingen ska vara laglig räcker det med att ansöka. Vad som då händer är att du får avslag på din ansökan om stöd – men eftersom du sökt stöd är odlingen registrerad och därmed laglig. Din odlade Cannabis är inte längre Cannabis i narkotikastrafflagens mening.

Hur jag gjorde steg för steg:

  1. Eftersom jag har ett jordbruk hade jag redan ett kundnummer hos Jordbruksverket – annars får man skaffa det hos sin Länstyrelse.  Man kan då passa på att aktivera SAM internet – den tjänst man använder för att söka jordbruksstöd.
  2. Eftersom jag inte sökt stöd tidigare fick jag rita upp mina skiften (åkrar) i systemet och för varje skifte ange att jag planerar att odla hampa där.
  3. Senast den 12 april måste jag meddela länsstyrelsen vilken sort jag tänker odla.
  4. Senast sista juli måste jag skicka in originaletiketten från utsädet till länsstyrelsen.
  5. Sen är jag helt laglig.

Jag tänker också av ren artighet meddela polisen var jag odlar hampa. Detta för att slippa nattliga tillslag på gården om någon förbipasserande rapporterar vad som växer här.

Varför man ska odla drogfri hampa har jag skrivit om här: Hampa – en riktig nyttoväxt och här Cannabis är medicin