Spillning i trädgården

Största pluttarna kommer naturligtvis från älgen.
Största pluttarna kommer naturligtvis från älgen.

När snön smälter kan man passa på att inventera vinterns besökare i trädgården. Bland de lättaste är hjortdjuren som inte bara lämnar avbitna grenar efter sig utan även spillning.

Hjortarnas spillning ligger storleksmässigt mellan rådjur och älg, precis som djuren själva.
Hjortarnas spillning ligger storleksmässigt mellan rådjur och älg, precis som djuren själva.

När det gäller betesskador så har hjortdjuren inga framtänder i överkäken. Det gör att betesskadorna från dessa är fransiga. Till skillnad från harar och kaniner som lämnar skarpt avbitna ytor efter sig.

Harar och kaniner lämnar runda kulor efter sig medan hjortdjurens lämningar är mer avlång. Det är rätt lätt att se skillnad på spillningen på storleken, i varje fall om den ligger i kulform. I perioder kan även hjortdjur lämna ”korvar” efter sig beroende på vad de har ätit.

Älgen lämnar runt 15 högar med spillning varje dag under vintern och eftersom födan under den här tiden är mycket fiberrik blir kulorna torra. Sommartid när älgen har mer att välja på kan spillningen vara betydligt lösare, ibland som komockor.

Rådjurens och dovhjortens spillning kan vara svårare att skilja åt. Dovhjortens spillning är oftast större men storleken på spillningen kan överlappa varandra. Både dov och rådjur lämnar runt 20 högar per dag efter sig.

Ibland kan det vara svårt att på håll se skillnad mellan hondjur av dovhjort och rådjur. Enklast är att titta på svansen: Dovhjorten har en 15–20 cm lång svans som den använder flitigt. Det är den ensam om bland de svenska hjortdjuren.

Rådjurens såillning är inte mycket större än harens, men man ser skillnad på den eftersom den är avlång.
Rådjurens pluttar är inte mycket större än harens, men man ser skillnad på den eftersom den är avlång. Ibland kan storleken variera så man kan blanda ihop spillning efter rådjur och dov.