Gröngödsling

Har tagit itu med att bryta vallen på C-fältet. Det är det minsta fältet på gården och var dessutom så genomsurt efter allt regnande att jag inte vågar mig ut med traktorn. I stället kör jag efter en trestegsplan: 1. Kör över allt med gräsklipparen för att få grönmassan så finfördelad som möjligt. 2. Två […]