Flytta till landet – köpa hus

När man väl bestämt sig för att flytta till landet så är det första steget att bestämma sig vart man vill flytta. Att köpa hus är oftast ett långsiktigt projekt – så tänk först. Det är flera saker man måste väga mot varandra innan man bestämmer sig och dessa avgör hur din framtid på landet […]