Isbränna

På flera ställen på nya marken har det bildats isbränna. Till nästa år ska jag försöka plana ut marken bättre och göra fåror för att leda bort ytvattnet.

Det är lätt att tro att en mild vinter är gynnsam för växterna. Tyvärr skapar det nuvarande vädret med temperaturer runt nollan stora problem för övervintrande växter. När det är töväder på dagarna och fryser på nätterna bildas isbränna på plana och ogenomträngliga marker. Att jag täckdikade förra året hjälper inte när det är någon […]