Jordbruk för pojkar av alla kön

En bild av skördearbete i början av 1900-talet. Ur Pehr Bolins "Jordbruksbok för pojkar".
En bild av skördearbete i början av 1900-talet. Ur Pehr Bolins ”Jordbruksbok för pojkar”.

Titel: Jordbruksbok för pojkar
Författare: Pehr Bolin

Förra året fick jag min morfars gamla skolbok av min mamma. En bok han hade fått som premie från Vretens folkskola 1912.

Boken är skriven av Pehr Bolin – överassistent vid centralanstalten för jordbruksförsök, Se där en titel att sträva efter.
Boken är skriven av Pehr Bolin – överassistent vid centralanstalten för jordbruksförsök, Se där en titel att sträva efter.

Man skulle kanske kunna tro att en över 100 år gammal bok skulle vara inaktuell – men när det gäller odling är principerna de samma fortfarande. Och jag verkligen älskar det gamla språkbruket:

”Har du någon gång tänkt efter, varifrån både födan och kläderna egentligen leda sitt ursprung, varifrån sålunda de ämnen komma som allt, vad vi behöva för vårt uppehälle, består av? Nej, det har du kanske inte, med det skall jag nu tala om för dig. Det är från jorden

På mindre än 200 sidor går överassistenten vid centralenheten för jordbruksförsök (fantastisk titel) igenom det mesta man behöver veta. Om jorden, om växterna hur jorden brukas, växtföljder, sådd, skörd och bärgning, ogräs och sjukdomar och de vanliga husdjuren. Även om man inte har några lantbruksplaner går den att läsa som en ren lustbok.

”För resten är det i fråga om fröogräsen lyckligtvis ej av så synnerligen stor vikt för en jordbrukare att kunna noga skilja mellan de olika sorterna, för att han skall kunna veta, huru han bör gå till strid mot dem, han har på sin åker.”

Den här boken har så många kvaliteter att man inte har några problem att överse med brist på genusperspektiv, modernare fältmaskiner och kemiska preparat som Roundup. Hittar du den på något antikvariat, så köp den. En glädje bädd för hängmattan och skolbänken.

”Min käre pojke!
Den här boken har jag tänkt inte egentligen skulle bli en sådan där läxbok, som du skall läsa bara för att lära dig något som är nyttigt att veta. Jag skulle helst vilja, att du framförallt finge nöje av att läsa den.”

Där har Pehr Bolin lyckats.