Jordbruk för pojkar av alla kön

Titel: Jordbruksbok för pojkar Författare: Pehr Bolin Förra året fick jag min morfars gamla skolbok av min mamma. En bok han hade fått som premie från Vretens folkskola 1912. Man skulle kanske kunna tro att en över 100 år gammal bok skulle vara inaktuell – men när det gäller odling är principerna de samma fortfarande. […]