Räcker det att äta klimatsmart?

Mat är viktigt för de flesta av oss. Att äta klimatsmart ligger också i tiden – men kan vi nå miljömålen bara genom att äta rätt? Tyvärr krävs större ansträngningar än så. Maten står för ungefär en fjärdedel av vår utsläpp. Ibland verkar det i debatten som att köttkonsumtionen är hela problemet. Man bortser då […]