Maran

Några bilder på mina maranhöns. Maran är en kombinationsras som är hyfsade äggläggare och samtidigt har bra köttansättning.