Nytt bestånd av flodkräfta

Sedan kräftpesten kom till Sverige 1907 har 97 procent av alla bestånd slagits ut och flodkräftan är akut hotad – nästa steg på rödlistan är försvunnen. Men nu finns det ett nytt bestånd i Sörmland. I helgen planterade jag ut 200 flodkräftor i dammen. Det är en viss övervikt av honor men hanarna behövs för […]