Gårdens historia

Jag har börjat forska lite i gårdens historia. Självklart är det inte eftersom det finns fem hemman inom en mils radie som också heter Larslund. Men planen är att sammanställa det jag hittar och sen försöka verifiera uppgifterna. De första uppgifterna om gårdens historia hittade jag på hembygdsföreningens hemsida. Och eftersom jag känner igen namnen på […]

Larslund 2014 – kartan uppdaterad

Nu är kartan över Larslund uppdaterad. När jag satt och justerade den gamla kartan från 2012 upptäckte jag att det hänt en hel del här på gården. Lätt att glömma bort det man sysslade med förra året. Det blir vardag att hönsgården ligger där den ligger, att vedskjulet är rivet och flaggstången rest. Ovanför kan man […]