Lastbrygga till honungsboden

Lastbryggan är nu tillräckligt klar för att jag ska kunna använda den. Reglar och trall har jag köpt nytt men stolpar och grund är återanvända rester från tidigare projekt.
Lastbryggan är nu tillräckligt klar för att jag ska kunna använda den. Reglar och trall har jag köpt nytt men stolpar och grund är återanvända rester från tidigare projekt.

Nästan klar med lastbryggan till honungsboden. Idéen fick jag förra sommaren efter att ha släpat tunga honungslådor och försökt lirka inom dem genom den smala dörren.

Dörröppningen till honungsboden är bara 60 cm och jag fick göra en liten specialare för att få in slungan som har en diameter på 70 cm. Och eftersom kuporna är 50 cm brädan är det inte mycket marginal när man ska få in dem genom dörren. Dessutom var den lilla verandan så smal att det inte gick att ställa några kupor där. Efter många blåmärken på händerna kom jag fram till att jag behöver en lastbrygga för att lasta på och av släpet.

Innan jag började hade jag en wwoofare som grävde ut grunden. Sen har jag lagt markduk och fyllt upp med gårdens främsta produkt, per kilo räknat: sten.
Innan jag började hade jag en wwoofare som grävde ut grunden. Sen har jag lagt markduk och fyllt upp med gårdens främsta produkt, per kilo räknat: sten.

Numera använder jag släpet till trädgårdstraktorn när jag jobbar med kuporna. Då får jag med allt jag behöver i ett lass och kan backa upp bakom och ha allt tillgängligt. När jag ritade lastbryggan hade jag några ytterligare idéer. Dels att göra den skev för att få en rak linje förbi hallonraderna – när man har mycket gräs att klippa är det bra att slippa udda svängar fram och tillbaka. Skapar man raka linjer så går klippningen fortare. Dels att skapa en liten brygga längs med bodens långsida. Där kan jag förvara extrakuporna under sommaren så jag får lite mer arbetsutrymme i honungsboden. När alla lådor är på plast där inne under vinterns finns det inte mycket utrymma att röra sig på.

Nu ska jag bara köra fram ett par skopor makadam att lägga längs lastbryggans kanter. Också det en eftergift för gräsklippningen. Jag försöker minimera antalet kanter som jag inte kommer åt med klipparen. Sen ska de sista trallen på plats, och jag kan kryssa av även detta projekt som avslutat.

När jag började projektet med honungsboden insåg jag snabbt att det skulle bli krångligt att jobba med honung där.
När jag började projektet med honungsboden insåg jag snabbt att det skulle bli krångligt att jobba med honung där.