Dags att packa upp jordpaketet

För ett par år sedan paketerade jag in en limpa med matjord från grävningen av dammen. Nu har den legat under MyPecks ett par år, och det är dags att sprida ut den igen. Tanken med att paketera in jorden var att bryta ner rotogräset som den var full av. Kvickrot, tistlar, maskrosor. Och nu […]