Lagrad jord blir riktigt bra

För flera år sedan – när jag grävde dammen samlade vi matjorden från ett fält i en limpa innan vi spred ut massorna från dammbygget. Tror det var en bra idé – och nu är all jord  ute på fältet igen. Det hade förstås varit enklare att bara sprida sand, lera och sten ovanpå matjorden. […]