TV4 ljuger om närodlat

TV4 drar sina egna slutsatser om närodlat. Och här väljer man att prioritera chockrubrik framför fakta. Hade redaktionen bara tagit en öl till kunde de nått hela vägen fram "Närodlat skadligt för miljön"."
TV4 drar sina egna slutsatser om närodlat. Och här väljer man att prioritera chockrubrik framför fakta. Hade redaktionen bara tagit en öl till kunde de nått hela vägen fram ”Närodlat skadligt för miljön”.”

Det här skriver jag i hastigt mod. Enligt TV4 Nyheterna påstår att det ”inte är bra för miljön att köpa närproducerat” och hänvisar till Jordbruksverket. SvD ligger något närmare sanningen och skriver att miljövinsterna med närodlat ifrågasätts.

Katarina Johansson, som skrivit Jordbruksverkets remissvar säger till SvD att ”Det går inte att säga generellt att växter som odlas i Sverige har mindre påverkan på miljön eller klimatet än växter som odlas i exempelvis Spanien.” En viss skillnad från TV4:s kategoriska citat. Hon använder den klassiska forskarreservationen.

Många forskare är oförmögna att tala som vanliga människor. De kan inte säga att ”det är fel att knivskära barn” eftersom det då går att tolka in ett motstånd mot kirurgisk vård av underåriga. På samma sätt är det här. Det går inte generellt säga att närodlat är bättre för miljön. Och där har Jordbruksverket rätt. Närodlad kanel är sannolikt ingen miljövinst. Ett svenskt tropikarium för kanelodling skulle göra mer skada än nytta. Ett av kraven på ekologisk odling är man ska odla växter anpassade efter klimatet. Undvik apelsiner från Östersund om du värnar klimatet.

Men när TV4 generellt dömer ut närodlat så gör man undantaget till regel. Jordbruksverkets argumentation är att närodlat är ett svårtolkat begrepp. De har kanske en poäng där – begreppet kräver ett viss mått av sunt förnuft. För att göra en miljövinst ska man köpa apelsiner från länder där de trivs och äpplen från Sverige. Svartpeppar kan man gott köpa från utlandet – men nötkött ska komma från Eskilstuna. Till exempel.

Men jag tror att TV4 generellt sett har offrat sanningen till klickmonstret.