Gårdens historia

Jag har börjat forska lite i gårdens historia. Självklart är det inte eftersom det finns fem hemman inom en mils radie som också heter Larslund. Men planen är att sammanställa det jag hittar och sen försöka verifiera uppgifterna. De första uppgifterna om gårdens historia hittade jag på hembygdsföreningens hemsida. Och eftersom jag känner igen namnen på […]