En ödla gör ingen sommar

En fullvuxen kopparödla (kallas ibland kopparorm eller ormslå) patrullerar omgivningarna kring dammen. Lägg märke till att den här har släppt sin svans när den blivit attackerad.
En fullvuxen kopparödla (kallas ibland kopparorm eller ormslå) patrullerar omgivningarna kring dammen. Lägg märke till att den här har släppt sin svans när den blivit attackerad.

Årets första kopparödla är ett pålitligt vårtecken. Normalt brukar jag inte se dem här förrän i slutet på maj.

Kopparödlan (Anguis fragilis) är en ödla utan ben. Därför tror många att det är en orm. Men kopparödlan kan till skillnad från ormar blinka, den har rörliga ögonlock. Dessutom föder den levande ungar. Ungarna föds i augusti september och är då runt sex centimeter långa. En vuxen kopparorm kan bli upp till 50 centimeter lång och leva i 30 år i det vilda. Rekordet i fångenskap är en kopparorm som blev 54 år.

En egenhet hos kopparödlan är att den kan släppa svansen om den bli angripen. Efterhand växer det sedan ut en ny svans, men den är vanligtvis kortare.

Kopparödlor lever på små sniglar, mask och andra djur i passande storlek. Kopparödlan trivs i områden med mycket markvegetation och enklaste sättet att hitta den är att vända på stockar och stenar.

Grodrom i diket är ett annat vårtecken. Skillnaden på grodrom och paddrom är att paddorna lägger rommen i strängar. Grodorna föredrar klumpar.
Grodrom i diket är ett annat vårtecken. Skillnaden på grodrom och paddrom är att paddorna lägger rommen i strängar. Grodorna föredrar klumpar.