Påskeld på andra försöket

Årets första påskeld tog sig aldrig. Riset som legat på skuggfältet hade inte torkat tillräckligt och vi nådde aldrig kritisk massa för elden – så att de fuktiga grenarna kunde torka ut. Men naturligtvis hade jag en backup-eld. Brasa nummer två tog sig fint med bara lite diesel som motivation i början. Och när det […]