Tolv ton ska distribueras

Jag har fått en leverans på tolv ton som ska distribueras.
Jag har fått en leverans på tolv ton som ska distribueras.

Tills sist har leveransen kommit. Hade det blivit en riktig vinter skulle jag redan har spridit ut alltihop, men nu fick jag vänta tills marken börjat torka upp. (Och nu förutsätter jag att alla kopplar referensen i bilden.)

Resultatet av markkarteringen visade att jag har ganska sur jord. Inte överraskande eftersom det stod granskog här för ett år sen. PH låg på 5,3 och målet för min jord ligger på minst 6. Då får man räkna lite på hur mycket kalk som behövs. Analysföretaget Eurofins kalkningsrekommendation var 5,2 ton CaO (kalciumoxid) per hektar för att komma upp i pH 6,3. För en allsidig växtföljd är ett pH mellan 6,0 och 6,5 lämplig.

Varför har jag då beställt 12 ton kalk när jag bara har en hektar? Jo, man måste se på vilken kalkningseffekt kalken har. Eftersom jag har beställt kalkkross så består den av partiklar mellan 0 och 2 mm, och ju större partiklar man har desto längre tid tar det innan kalken bryts ner och får effekt.

Så jag räknar med att sprida ungefär åtta ton på min hektar. Enligt beräkningarna kommer jag då upp i ett pH på 6 under första året och ytterligare något under följande år. (man räknar på ettårseffekt och femårseffekt.)

Jag har dragit några linor på fältet. Inte rakt och snyggt, ingen precisionsspridning. Det blir så när man sprider med lastare. Men det blir nog riktigt bra när jag harvat marken.

Marken försuras och det försvinner ungefär 100 kg kalk per ha/år genom grödornas upptag, markandning, atmosfäriskt nedfall och gödselmedel. Det bör man på sikt kompensera för. Även om många grödor har rätt stor tolerans mot lågt pH (potatis tål t.ex.   pH neråt 5,5) så påverkar pH-värdet dessutom markens förmåga att binda växtnäring. Till exempel blir urlakningen av de viktiga ämnena kalium och fosfor mindre med högre pH.

Högre pH, inom rimliga gränser, minskar alltså gödselbehovet. Eftersom jag beställt dolomitkalk som har högt magnesiuminnehåll så rättar jag dessutom till den bristen också.

Men jag har ju fortfarande inte kommit upp i tolv ton. Skälet till att jag beställde så mycket är att transporten är dyr – så det är lika bra att beställa en full lastbil. Jag har en damm och arrenderad marken som också kan behöva kalk.

Blåbären på väg

Blåbär är ett långsiktigt projekt. Jag räknar med fem år innan jag får full skörd. Enligt instruktionerna ska de första åren satsas helt på tillväxt, dvs knopparna ska plockas så att busken växer istället för att sätta frukt. Men den som väntar på något gott.
Har beställt tjugo blåbärsplantor (North Blue och Patriot) och håller på att förbereda planteringen. Problemet med blåbär är att det är surjordsväxter. De vill ha ett pH mellan 4-4,5 för att trivas. Precis som Rhododendron. Här finns några olika vägar att gå.

Väntar på min blåbärsbibel ”Blueberries: For Growers, Gardners an Promoters” som jag beställt från USA för dyra 70$. Men i väntan på den så får jag lita på internet och inte minst tipsen från min växtodlingslärare.

Har testat min mark och den har pH 6,9. Så det blir att gräva ut för planteringsgropar. Det dyra alternativet är att köpa rhododendronjord men eftersom det handlar om fyra kubik är det inte lönt att 70 kronor per 50 liter i trädgårdshandeln. Var istället och hämtade fyra kubik torv som jag ska blanda med en del av den befintliga jorden. (Viktigt att det är okalkad torv, annars försvinner själva poängen.) Sen är planen att fylla på med jord från skogen. Enligt uppgift ska barrskogsjorden vara tillräckligt sur för att fungera – och med den får man också in mykoriza som minskar blåbärens behov av gödning.

Tänkte också gödsla med ammoniumsulfat. Det är en kvävegödning som har en försurande effekt på jorden.

Här, bakom ”The Pit of Doom”, blir det fyra rader med blåbärsbuskar.

Men först grävning… Hinner jag inte klart med groparna så sätter jag buskarna i krukor så länge. Har räknat lite på tidsplaneringen och därför redan inhandlat ett par säckar rhododendronjord.

Exit mobile version