Plog och plöjning

Ibland stöter jag på människor som är för plogfri odling. Den fungerar, om jorden från början är fri från rotogräs. För oss andra är plogen en utmärkt uppfinning. 

Har man ett mindre land kan man uppnå ett liknande resultat genom att djupgräva. Vid djupgrävning gräver man två spadtag djupt och lägger grässvålen nedåt i botten.

Plogen gör samma sak – fast mycket snabbare. Plogen luckrar matjorden, vänder ner gödsel och skörderester och bekämpar ogräs.  Plog med vändskiva är ett över tre tusen år gammalt redskap. Vändskivan är den del av plogen som välter runt jorden så det bildas en fåra. När man sen plöjer nästa fåra välts jorden ner i den förra fåran och man får då ett jämn plöjt fält.

Det finns som sagt plöjningsfria odlingsmetoder men plöjning har en fördel: efter tre tusen år vet man att det fungerar på nästan alla jordar.

Det finns flera typer av plogar, de vanligaste är tegplogar och växelplogar.  En tegplog välter hela tiden jorden åt samma håll medan en växelplog kan välta jorden både åt höger och åt vänster. Det gör det enklare att få fältet jämnt plöjt med en växelplog, och nästan alla moderna jordbruk använder dessa.

Med en teg plog måste man räkna och förbereda för att plöjningen ska gå jämt ut. Annars slutar den med att man har ett djupt dike eller en hög ås där fårorna möts. Och ett sånt är tidskrävande att jämna ut.